Integratieve kindertherapie - wat is integratief

Ieder mens en dus ook ieder kind is integraal; een niet te splitsen geheel. Dat is de achterliggende gedachte van deze therapievorm, en dit vormt de basis van deze integratieve werkwijze.

Hoe een kind of jongere omgaat met alles, wordt uiteengezet in onderstaande verklaringsmodellen :
- Cognitief model : wat is prettig of minder prettig
- Communicatie model : wat is de invloed van de omgeving, het gezin, de opvoeding
- Stress model : omgaan met spanningen
- Psychodynamisch model : omgaan met interne conflicten, en gaat dit bewust of onbewust
- Transpersoonlijk model : spelen er thema’s over oorsprong, levensbeschouwing
- Medisch model ; wat speelt er fysiek

Een mens is een dwarsdoorsnede van deze gebieden/modellen.
Daarom zijn niet de modellen het uitgangspunt, maar het kind zelf.

terug naar vorige pagina